Budoucnost online médií jsou

Analýza & Big data

Rádi pracujeme s daty, rádi data sbíráme a rádi data analyzujeme. Díky moderním technologiím měříme a vyhodnocujeme chování uživatelů na Vašem webu nebo e-shopu a na základě takto zpracovaných dat Vám připravíme vhodné řešení a nastavíme marketingové nástroje pro zlepšení konečných konverzí.

V době propracovaných analytických softwarů je vše měřitelné. Každý návštěvník Vašeho webu, pohyb či kliknutí myší, každá objednávka na Vašem e-shopu, finance vynaložené za účelem zisku – stejně tak i výsledky naší práce.